Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233106 nr. 97

33 106 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

Nr. 97 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 75

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er na het invoeren van de wet op passend onderwijs weinig zicht is op de manier waarop het geld voor onderwijsondersteuning wordt gebruikt en op het aantal leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte;

verzoekt de regering om meer zicht te creëren op de besteding van het budget voor onderwijsondersteuning en op de extra ondersteuningsbehoefte,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Dijsselbloem

Van der Ham