Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233086 nr. 39

33 086 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 11 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het onderzoek «Inburgeren en participeren» van B&A Groep blijkt dat de participatie van migranten toeneemt als lessen in de Nederlandse taal worden gecombineerd met werk, vrijwilligerswerk, opleiding en onderwijs;

constaterende dat in het systeem zoals we dat kenden bijna 70% van de inburgeringstrajecten een duaal karakter had;

van mening dat het ter bevordering van de participatie belangrijk is dat taalaanbieders duale trajecten blijven aanbieden;

verzoekt de regering, in het Blik op Werk Keurmerk een eis op te nemen over duale trajecten zodat taalaanbieders deze trajecten blijven aanbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi