Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233086 nr. 38

33 086 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 11 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet inburgering tot doel heeft, de participatie van migranten te vergroten in de Nederlandse samenleving;

van mening dat het belangrijk is, de wijzigingen aan de Wet inburgering te beoordelen op hun effectiviteit;

verzoekt de regering, de effectiviteit van de gewijzigde Wet inburgering te evalueren twee jaar nadat de wijzigingen in werking zijn getreden en daarbij de participatie-effecten te monitoren middels een volgsysteem,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi