Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233086 nr. 36

33 086 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

Nr. 36 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 11 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet stelt dat gemeenten ruimschoots de tijd hebben gehad om te anticiperen op de afbouw van de huidige Wet inburgering en dit kunnen financieren uit het participatiebudget;

constaterende dat de VNG stelt dat gemeenten in financiële problemen worden gebracht omdat het uitvoeringstraject nog doorloopt na beëindiging van de rijkssubsidie;

constaterende dat op het participatiebudget voor gemeenten wordt gekort;

verzoekt de regering, uitvoeringstrajecten inburgering op basis van de huidige Wet inburgering die doorlopen na 2013, aan gemeenten te financieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut