Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-01-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33077-5".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-202051
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-01-09
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Aanbieding onderzoek "Wanbetaling zorgkosten: voorkomen is beter dan genezen!
Dossiernummer 33077
Dossiertitel Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering
Identifier kst-33077-5
Indiener E.I. Schippers
Ondernummer 5
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-01-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering; Brief regering; Aanbieding onderzoek "Wanbetaling zorgkosten: voorkomen is beter dan genezen!
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013