Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333071 nr. 11

33 071 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten

Nr. 11 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2013

Het kabinet heeft bij zijn aantreden besloten tot het doen intrekken van het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten (Kamerstukken II 2011/12, 33 071, nr. 1–3). Dit is bij brief van de Minister President van 27 november 2012 (Kamerstukken II 2012/13, 33 410, nr. 68) aan Uw Kamer meegedeeld. Met het wetsvoorstel was een besparing gemoeid die in de voorjaarsnota 2012 ongedaan is gemaakt. In die voorjaarsnota is opgenomen dat het wetsvoorstel zal worden teruggedraaid. Om die reden kan het wetsvoorstel worden ingetrokken.

Daartoe gemachtigd door de Koningin trek ik het voorstel van wet hierbij in.

De minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten