Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233068 nr. 4

33 068 Voorstel van wet van de leden Spekman en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID SAMSOM

Ontvangen 27 februari 2012

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Hierbij deel ik u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van het lid Spekman dit initiatiefvoorstel in het vervolg zal worden verdedigd door het lid Samsom.

Samsom