Kamerstukken in dossier 33068

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Spekman en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen; Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 33068, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Spekman en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 33068, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Spekman en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 33068, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Spekman en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen; Brief lid / fractie; Brief van het lid Samsom inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33068, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen; Advies Raad van State en reactie van de indiener(s); Advies van de Raad van State en reactie van de indieners

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33068, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33068, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag inzake het initiatief 33 068 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33068, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Dibi over het bericht 'Stop uitzettingen gewortelde kinderen'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 33068, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal