Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333062 nr. 14

33 062 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 31 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat organisaties verplicht worden om een meldcode op te stellen;

constaterende dat medewerkers echter niet verplicht gesteld worden om deze meldcode te gebruiken;

verzoekt de regering, het gebruik van de meldcode te verplichten voor medewerkers die onder de reikwijdte van het wetsvoorstel verplichte meldcode vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema