33 043 Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

Nr. 52 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat fosfaat als gidsstof kan dienen voor andere nutriënten;

verzoekt de regering, de kwaliteit van de grondstof leidend te laten zijn en niet de herkomst en in lijn daarmee de wijziging van de nitraatrichtlijn en kunstmestverordening een belangrijk onderdeel te laten zijn van het circulaire-economiepakket,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Geurts

Lodders

Naar boven