33 043 Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN REMCO DIJKSTRA EN AGNES MULDER

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat landen verschillende regels hanteren met betrekking tot gebruik en toepassing van herwonnen producten uit afvalstromen en meststromen;

constaterende dat Nederland exportcertificaten voor meststoffen verleent op basis van de hier geldende regelgeving;

overwegende dat hierdoor de exportmogelijkheid van herwonnen producten uit afvalstromen en meststromen vanuit Nederland op dit moment wordt beperkt;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk een einde-afvalstatus te bepalen voor fosfaat, nutriënten, secundaire grondstoffen uit meststromen en afvalstromen, teneinde de export te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Agnes Mulder

Naar boven