33 043 Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

Nr. 48 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA C.S.

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het verbod op gratis plastic tassen per 1 januari 2016 in werking zal treden;

overwegende dat winkeliers weinig tijd hebben gehad om zich voor te bereiden op het verbod;

van mening dat winkeliers niet beboet moeten worden wanneer zij zonder opzet nog onvoldoende uitvoering aan het verbod blijken te geven;

verzoekt de regering, in de eerste fase van de invoering van het verbod op gratis plastic tassen terughoudend te handhaven door geen boetes uit te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Agnes Mulder

Van Vliet

Naar boven