Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233043 nr. 3

33 043 Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW, EN INNOVATIE

Conform uw verzoek van 13 oktober jl. om de Green Deal door te laten rekenen, stuur ik u, mede namens de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu, de reactie van het Planbureau voor de Leefomgeving1.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.