33 043 Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

Nr. 20 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 5 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op het terrein van de circulaire economie momenteel veel initiatieven ontstaan, met een risico op versnippering van inspanningen en een gebrek aan samenhang met bijvoorbeeld het topsectorenbeleid;

verzoekt de regering, in navolging van de Biobased Accelerator, in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijfsleven te komen tot een «Circular Economy Accelerator» als basis voor de versterking van de circulaire economie, waar het kabinet naar streeft;

verzoekt de regering tevens, bij de inrichting in ieder geval aandacht te besteden aan precompetitief onderzoek, ondersteuning bij het sluiten van ketens en het identificeren van belemmerende regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven