Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-03-2022 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33037-AE".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-02-25
Documenttitel Brief van de minister van LNV en de minister voor N&S over het addendum op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie
Dossiernummer 33037
Dossiertitel Mestbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-33037-AE
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.2/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer AE
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1019832
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-03-02
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Mestbeleid; Brief van de minister van LNV en de minister voor N&S over het addendum op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022