Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-09-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33037-513".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-12
Documenttitel Motie van het lid Vedder c.s. over één landelijk platform voor de publicatie van metingen van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater
Dossiernummer 33037
Dossiertitel Mestbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-33037-513
Indiener E.C. Vedder
Indiener R. Bisschop
Indiener P.A. Grinwis
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 513
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-13
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Mestbeleid; Motie; Motie van het lid Vedder c.s. over één landelijk platform voor de publicatie van metingen van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023