Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-05-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33037-439".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-04-26
Documenttitel Derogatie van de Nitraatrichtlijn
Dossiernummer 33037
Dossiertitel Mestbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-33037-439
Indiener H. Staghouwer
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 439
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-05-06
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Mestbeleid; Brief regering; Derogatie van de Nitraatrichtlijn
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022