Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233025 nr. 17

33 025 Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep)

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS

Voorgesteld 7 februari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de AFM nu gebonden is aan geheimhouding en daarom de accountantskantoorspecifieke rapportages niet openbaar maakt;

overwegende, dat het publieke belang gediend is bij onafhankelijke informatie over de kwaliteit van accountantsdiensten;

overwegende, dat openbaarmaking van de accountantskantoorspecifieke rapportages stimulerend werkt op het concurreren op kwaliteit en dat dit de kwaliteit van accountantsdiensten zal bevorderen;

verzoekt de regering de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) te wijzigen opdat de AFM kantoorspecifieke rapportages altijd openbaar maakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Braakhuis