Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233025 nr. 13

33 025 Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep)

Nr. 13 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 7 februari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 68 wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel a vervalt «of».

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door «; of» wordt na onderdeel b een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. gedurende een periode van twee jaren volgend op een periode van acht aaneengesloten jaren waarin de accountantsorganisatie de wettelijke controles heeft verricht of een aanmerkelijk deel van de financiële administratie heeft verzorgd of ingericht.

Toelichting

Dit amendement regelt middels een toevoeging aan artikel 23 betreffende organisaties van openbaar belang (OOB’s), dat deze OOB’s verplicht worden iedere 8 jaar te rouleren van accountant (niet een andere accountant bij hetzelfde kantoor, maar echt een ander kantoor). Daarna moet er een afkoelingsperiode van 2 jaar zijn, voordat hetzelfde kantoor weer de wettelijke jaarrekeningcontrole mag doen.

Van Vliet