Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233025 nr. 10

33 025 Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep)

Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 februari 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 45, vierde lid, wordt «artikel 43, eerste, onderdeel e» vervangen door: artikel 43, eerste lid, onderdeel f.

Toelichting

Met deze nota van wijziging worden een verschrijving en een onjuiste verwijzing in het wetsvoorstel hersteld.

De minister van Financiën, J. C. de Jager