33 006 Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET

Ontvangen 15 november 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In het in artikel I, onderdeel E opgenomen artikel 6.39a van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt «met 50%» vervangen door: met 25%, doch ten hoogste met € 1250.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de in het voorstel van wet opgenomen multiplier in de giftenaftrek in de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt verlaagd naar 25%, met een absoluut maximum van € 1250. Dit betekent dat de verhoging van 25% wordt toegepast over maximaal € 5000 van de aan culturele instellingen gedane giften.

Dit amendement levert in totaal € 7 miljoen op. Dit dient als dekking voor het amendement Omtzigt/Neppérus, Kamerstukken II 2011/12, 33 006, nr. 11.

Van Vliet

Naar boven