33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

33 004 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2012)

33 005 Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en Overige fiscale maatregelen 2009 in verband met de dwangsomregeling van de Algemene Wet bestuursrecht (Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen)

33 006 Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet)

33 007 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief)

H1 MOTIE VAN HET LID SENT C.S.

Voorgesteld 13 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering heeft voorgesteld de kindertoeslag in box 3 per 1 januari 2012 af te schaffen;

constaterende, dat de peildatum voor box 3 vermogen 1 januari van elk jaar is, en derhalve voor de belastingplicht in 2012 over enkele weken valt;

Overwegende, dat ouders die huurtoeslag ontvangen en die door de afschaffing van de kindertoeslag opeens box 3 vermogen boven de vrijstelling krijgen, ook al is het maar één euro, hun complete recht op huurtoeslag verspelen;

overwegende, dat ouders die hierdoor worden getroffen er honderden euro's per maand op achteruit kunnen gaan;

overwegende, dat het onbehoorlijk bestuur is mensen onvoldoende voorbereidingstijd te geven;

verzoekt de regering de afschaffing van de kindertoeslag in box 3 een jaar uit te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sent

Putters

Schrijver

Beuving

Vlietstra

Ester


X Noot
1

De letter H heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 33 003.

Naar boven