Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-02-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33000-XV-66".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-155379
Bijlage blg-155380
Bijlage blg-155381
Bijlage blg-155382
Bijlage blg-155384
Bijlage blg-155385
Bijlage blg-155387
Bijlage blg-155388
Bijlage blg-155389
Bijlage blg-155390
Bijlage blg-155392
Bijlage blg-155393
Bijlage blg-155394
Bijlage blg-155395
Bijlage blg-155396
Bijlage blg-155397
Bijlage blg-155398
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding onderzoeksrapportages SZW inzake WWB, arbeidsmarktbeleid, arbeidsomstandigheden, inkomenszekersheid, schuldhulpvedlening, Wajong, pensioenen en certificerende instellingen
Dossiernummer 33000-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012
Identifier kst-33000-XV-66
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 66
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-02-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012; Brief regering; Aanbieding onderzoeksrapportages SZW inzake WWB, arbeidsmarktbeleid, arbeidsomstandigheden, inkomenszekersheid, schuldhulpvedlening, Wajong, pensioenen en certificerende instellingen
Uitgiftedatum 2012-02-27
Vergaderjaar 2011-2012