Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-09-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33000-XV-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-09-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Beëindiging verruiming onmisbaarheidscriterium
Dossiernummer 33000-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012
Identifier kst-33000-XV-3
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 3
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-09-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012; Brief regering; Beëindiging verruiming onmisbaarheidscriterium
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012