Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XII nr. 142

33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Nr. 142 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 augustus 2012

Op 2 juli 2012 heeft lid Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU) vragen gesteld over het rijden van ambulances op vluchtstroken. Op 28 juni 2012 is door de PVV om de stand van zaken verzocht inzake de motie Elissen (Kamerstuk 33 000 VI, nr. 42). Deze heeft eveneens betrekking op het rijden van ambulances op o.a. vluchtstroken.

Daar de motie en de vragen over hetzelfde onderwerp gaan wil ik beide graag in één brief beantwoorden. Hierbij laat ik u weten daar meer tijd voor nodig te hebben vanwege de wenselijkheid hierover interdepartementaal overleg met mijn collega van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te voeren.

Ik zal u zo spoedig mogelijk na het reces mijn antwoorden doen toekomen.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus