Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-05-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33000-X-83".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-05-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Lijst van vragen en antwoorden inzake de resultaten van het UMCG-betrouwbaarheidsonderzoek naar de schattingsmethodiek van het PTSS-protocol
Dossiernummer 33000-X
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012
Identifier kst-33000-X-83
Indiener J.S.J. Hillen
Ondernummer 83
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-05-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden inzake de resultaten van het UMCG-betrouwbaarheidsonderzoek naar de schattingsmethodiek van het PTSS-protocol
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2011-2012