33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2011

Tijdens het wetgevingsoverleg Materieel van 7 november jl. (Kamerstuk 33 000 X, nr. 30) einde van dit jaar een brief te zenden over sourcing. In die brief zal ik ingaan op de motie van het lid Knops over dat onderwerp (Kamerstuk 33 000 X, nr. 20) genomen. In verband hiermee kunt u de brief in januari tegemoet zien.

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen

Naar boven