33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2011

Op woensdag 7 december 2011 heeft het lid Arib (PvdA) van uw Kamer – naar aanleiding van de brief m.b.t. de Regeling van Werkzaamheden d.d. 6 december 2011 (kamerstuk 33 000 VI, nr. 65) en beantwoording van Kamervragen (Aanhangsel Handelingen II, 2011/12, nr. 838) – verzocht om helderheid voor 23 december a.s. over het wel of niet verlenen van een visum aan een omstreden imam uit Marokko. Hierbij beantwoord ik dat verzoek.

Volgens mijn laatste informatie heeft de imam tot op heden, 19 december, geen visumaanvraag ingediend. Gezien de benodigde tijd voor verwerking van een aanvraag en voor voorgeschreven consultatie van de Schengenpartners, is verlenen van een visum voor genoemde datum praktisch niet meer mogelijk. Afgezien hiervan, zijn er redenen deze persoon een visum te weigeren.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

Naar boven