Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-11-2014 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32862-M".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg inzake nadere uitwerking toezegging T01793
Dossiernummer 32862
Dossiertitel Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)
Identifier kst-32862-M
Ondernummer M
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Onderwerp Economie | Transport
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet); Verslag van een schriftelijk overleg inzake nadere uitwerking toezegging T01793
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2014-2015