Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-01-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32861-27".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-828541
Bijlage blg-828542
Bijlage blg-828543
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-12-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Beleidsdoorlichting Wegen en verkeersveiligheid
Dossiernummer 32861
Dossiertitel Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Waterstaat
Identifier kst-32861-27
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
Ondernummer 27
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-01-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Waterstaat; Brief regering; Beleidsdoorlichting Wegen en verkeersveiligheid
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2017-2018