Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-10-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32855-30".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-10-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over een visie op verlof
Dossiernummer 32855
Dossiertitel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
Identifier kst-32855-30
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Indiener P.E. (Pieter) Heerma
Ondernummer 30
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-10-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden; Motie; Motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over een visie op verlof
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015