Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-09-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32855-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-08-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel memorie van toelichting
Dossiernummer 32855
Dossiertitel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
Identifier kst-32855-3
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 3
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-09-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden; Memorie van toelichting; memorie van toelichting
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2010-2011