Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32852-89".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Laçin c.s. over een innameplicht voor verkooppunten van kleine flesjes
Dossiernummer 32852
Dossiertitel Grondstoffenvoorzieningszekerheid
Identifier kst-32852-89
Indiener C. Laçin
Indiener F.P. Wassenberg
Indiener S.C. Kröger
Ondernummer 89
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-04-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Grondstoffenvoorzieningszekerheid; Motie; Motie van het lid Laçin c.s. over een innameplicht voor verkooppunten van kleine flesjes
Uitgiftedatum 2019-04-25
Vergaderjaar 2018-2019