Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-07-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32847-930".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-07-11
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake de brief aan de Provincie Utrecht over de taakstelling huisvesting vergunninghouders (Kamerstuk 32847-747)
Dossiernummer 32847
Dossiertitel Integrale visie op de woningmarkt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32847-930
Indiener K.B. Hagen
Indiener A.C.W. de Vos
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 930
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-07-15
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Integrale visie op de woningmarkt; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake de brief aan de Provincie Utrecht over de taakstelling huisvesting vergunninghouders (Kamerstuk 32847-747)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2021-2022