Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132827 nr. 25

32 827 Toekomst mediabeleid

Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2011

In het notaoverleg van maandag 27 juni 2011 (kamerstuk 32 827, nr. 24) inzake de uitwerking van het regeerakkoord op het onderdeel media zal ook worden gesproken over Radio Nederland Wereldomroep.

Zoals afgesproken in het regeerakkoord zal Radio Nederland Wereldomroep vanaf 1 januari 2013 worden gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken inclusief ontwikkelingssamenwerking.

In aanvulling op hoofdstuk 4 (Radio Nederland Wereldomroep) van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 juni 2011 (kamerstuk 32 827, nr. 1) over de uitwerking van het regeerakkoord op het onderdeel media, hecht ik er aan de leden van Uw Kamer te laten weten dat het ministerie van Buitenlandse Zaken voornemens is om vanaf 2013 maximaal 14 miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen voor activiteiten ten behoeve van het «vrije woord», uit te voeren door Radio Nederland Wereldomroep. Onder het vrije woord versta ik de huidige kerntaak 2 van de Wereldomroep, het voorzien in onafhankelijke informatie in landen met een informatieachterstand, en zoals nader toegelicht in hogergenoemde brief van de minister van OCW.

Het budget tot maximaal 14 miljoen euro per jaar bestaat voor een deel uit middelen van ontwikkelingssamenwerking, te weten 6 miljoen euro per jaar. Om te kunnen kwalificeren als officiële ontwikkelingssamenwerking (ODA) is de besteding van ontwikkelingsgeld door het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO in Parijs gebonden aan voorwaarden. Daaraan wens ik mij te houden. Mijn ministerie zal met de Wereldomroep in overleg treden over de wijze waarop daaraan inhoud kan worden gegeven.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal