Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732827 nr. 103

32 827 Toekomst mediabeleid

Nr. 103 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2017

Hierbij zend ik u een afschrift van het programmeringsstatuut van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)1. Dit programmeringsstatuut heeft de NPO opgesteld in overleg met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst op 1 maart 2016 in de Eerste Kamer heb ik toegezegd een afschrift van dit statuut aan uw Kamer te sturen. Hiermee doe ik deze toezegging gestand.2

Eenzelfde brief heb ik verzonden aan de Eerste Kamer.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Handelingen I 2015/16, nr. 22, item 9.