Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-02-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32824-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-209433
Bijlage blg-209436
Bijlage blg-209438
Bijlage blg-209439
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-02-19
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Aanbieding Agenda integratie
Dossiernummer 32824
Dossiertitel Integratiebeleid
Identifier kst-32824-7
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 7
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-02-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Integratiebeleid; Brief regering; Aanbieding Agenda integratie
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013