Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-09-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32824-34".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-248793
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-09-09
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Diverse onderwerpen op het gebied van inburgering
Dossiernummer 32824
Dossiertitel Integratiebeleid
Identifier kst-32824-34
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 34
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-09-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Integratiebeleid; Brief regering; Diverse onderwerpen op het gebied van inburgering
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013