Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232822 nr. 15

32 822 Invoering van de Politiewet 200. en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 201X)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN

Ontvangen 6 december 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 42a, tweede lid, wordt na «onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Arnhem,» een zinsnede ingevoegd, luidende «onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Zwolle-Lelystad,» en wordt na «artikel 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,» ingevoegd: 11a,.

Toelichting

Dit amendement regelt een technische wijziging samenhangende met amendement 32 891, nr. 18.

Gesthuizen