Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132820 nr. 36

32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juli 2011

In mijn brief «Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid» van 10 juni 2011 (kamerstuk 32 820, nr. 1) heb ik gemeld de Kamer voor het zomerreces een hoofdlijnenbrief actualisering bibliotheekwetgeving toe te sturen.

Omdat gemeenten en provincies bestuurlijke partners in het bibliotheekbeleid zijn, wil ik mijn ideeën over bibliotheekwetgeving in een bestuurlijk overleg met VNG en IPO bespreken. Dat overleg kan pas na het zomerreces plaatsvinden. Dit betekent dat ik mijn hoofdlijnenbrief actualisering bibliotheekwetgeving na het zomerreces naar de Kamer zal sturen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra