Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832820 nr. 221

32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 221 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 maart 2018

Bijgaand vindt u de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving van het kabinet1. De brief gaat over de waarde van cultuur en bevat een uitwerking van de plannen in het regeerakkoord.

Dit kabinet benoemt niet alleen de waarde van cultuur maar investeert er ook flink in. Voor het erfgoed is de komende jaren 325 miljoen extra beschikbaar. Dit doet het kabinet om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties hiervan blijven genieten en het erfgoed blijven beleven. Ook investeert het kabinet extra in cultuur en in historisch-democratisch bewustzijn: dit bedrag loopt op van 25 miljoen in 2018 tot 80 miljoen in de jaren daarna. Zo kiest het kabinet ervoor «gericht extra te investeren in kwaliteit.»2

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Vertrouwen in de toekomst. Regeerakkoord 2017–2021. VVD, CDA, D66 en Christenunie, 10 oktober 2017, p. 19. Kamerstuk 34 700, nr. 34