Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532813 nr. 97

32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 97 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 4 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de productie van biobrandstoffen het risico in zich draagt dat dit ten koste gaat van voedselvoorziening;

van mening dat daarom juist de ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen alle ruimte moet krijgen;

verzoekt de regering om, het bijmengpercentage van conventionele biobrandstoffen te beperken tot 5%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Van Tongeren