Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232813 nr. 9

32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN DER WERF

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat lokaal klimaatbeleid met veel energie en enthousiasme wordt opgepakt en bijdraagt aan het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen;

constaterende, dat de vereiste inspanningen van de rijksoverheid liggen op meerdere beleidsterreinen;

overwegende, dat dit initiatief bij het wegvallen van andere ondersteuningsprogramma's voor lokaal klimaatbeleid alle steun en aandacht verdient;

verzoekt de regering om een evaluatie van de voortgang en de resultaten van de lokale klimaatagenda, alsmede inzicht in de aanwas van deelnemende gemeenten, binnen een jaar naar de Kamer te sturen, voorzien van een reactie van de ministeries van EL&I, BZK en l en M.

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Werf