32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 831 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 16 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nu alleen een subsidieregeling is voor CO2-afvang en -opslag;

overwegende dat Tata Steel heeft besloten te zullen overstappen op groene waterstof en daarmee te kiezen voor een vernieuwing van de installaties;

verzoekt de regering, het betreffende subsidiebedrag beschikbaar te stellen voor de route waarbij de ovens direct vernieuwd en verduurzaamd worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Naar boven