32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 829 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN THIJSSEN

Voorgesteld 16 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen van industriële installaties zowel winst als verlies voor de volksgezondheid kan opleveren;

constaterende dat nu Tata Steel besloten heeft niet voor een CCS-oplossing te gaan, het door het RIVM geschetste risico op een verdere verslechtering van de volksgezondheid gelukkig vermeden wordt;

overwegende dat een dergelijk effect wel zou kunnen optreden bij andere projecten die meedingen naar een SDE++-subsidie;

verzoekt de regering, goed in de SDE++-regeling te borgen dat er geen subsidiebeschikkingen worden afgegeven die kunnen leiden tot een bestendiging of zelfs verslechtering van ernstige schade aan de volksgezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Thijssen

Naar boven