32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 749 MOTIE VAN HET LID BONTENBAL C.S.

Voorgesteld 1 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in verschillende Europese landen plannen worden ontwikkeld voor batterijenfabrieken, maar dat in Nederland een concreet plan ontbreekt;

overwegende dat het in het kader van groene-industriepolitiek verstandig is om niet alleen te werken aan de verduurzaming van mobiliteit, maar dit ook te doen in combinatie met het versterken van het verdienvermogen van Nederland;

verzoekt de regering, om een coördinerende rol op zich te nemen in het samenbrengen van partijen om een concreet plan te ontwikkelen voor het batterijenecosysteem in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontenbal

Amhaouch

Grinwis

Naar boven