Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202132813 nr. 696

32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 696 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN AGNES MULDER

Voorgesteld 20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een taxatierapport fysiek laten uitvoeren € 400 tot € 500 kost;

constaterende dat DNB wil dat huiseigenaren bij iedere nieuwe hypotheek of iedere wijziging van een hypotheek het taxatierapport fysiek laten uitvoeren;

van mening dat mensen niet onnodig op hoge kosten moeten worden gejaagd voor een taxatierapport voor een kleine aanpassing van de woning als er een recent taxatierapport is;

overwegende dat de regering zegt dat de kosten van het nieuwe model nog niet zijn uitgekristalliseerd;

verzoekt de regering, om voorlopig niet over te stappen op het nieuwe model en het taxatierapport goedkoop te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

Agnes Mulder