32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 694 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN EERDMANS

Voorgesteld 20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten dwangsommen willen kunnen instellen om woningen van het gas te halen;

constaterende dat bewoners zorgen hebben om woningen van het gas te halen;

overwegende dat een dreiging van dwangsommen door gemeenten de zorgen van bewoners vergroot in plaats van wegneemt;

overwegende dat de zorgen van bewoners voorop moeten worden gesteld;

verzoekt de regering, om gemeenten niet de bevoegdheid te geven om dwangsommen in te stellen om woningen van het gas te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

Eerdmans

Naar boven