32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 69 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER

Voorgesteld 3 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het amendement-Haverkamp/Leegte, waarin transparantie over de aard, herkomst en duurzaamheid van biobrandstoffen op het niveau van AGP-houders is vastgelegd, in 2011 unaniem door de Kamer is aangenomen;

overwegende dat deze vorm van transparantie op bedrijfsniveau sterk verduurzamend werkt voor de sector omdat het freeridersgedrag voorkomt;

constaterende dat deze transparantie bij de huidige herziening van het register voor biobrandstoffen geschrapt dreigt te worden;

verzoekt de regering, de jaarlijkse rapportage over de aard, herkomst en duurzaamheid van biobrandstoffen op bedrijfsniveau, zoals vastgelegd in artikel 12.33 van de Wet milieubeheer, te handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Naar boven