32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 67 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld 3 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat biobrandstoffen ons minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen;

overwegende dat biobrandstoffen een stabiliserend effect hebben op de brandstofprijs aan de pomp;

overwegende dat een versneld groeipad ten aanzien het bijmengen van biobrandstoffen goed is voor het Nederlandse bedrijfsleven en innovatie;

constaterende dat de Nederlandse regering haar ambities heeft uitgesproken in het regeerakkoord en het energieakkoord;

verzoekt de regering om, het groeipad naar maximaal 10% bijmenging van biobrandstoffen in 2017 te handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Naar boven